Utvärdering av Energimyndighetens satsningar i Indonesien

Faugert & Co Utvärdering har utvärderat tre av Energimyndighetens insatser i Indonesien. Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter av insatserna samt undersöka om uppsatta effekt- och projektmål uppnåtts.

De insatser som har utvärderats är energisamarbetet mellan Indonesien och Sverige; Indonesian-Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions (Insists), Energimyndighetens svensk-indonesiska företagsacceleratorprogram Business Accelerator Program Indonesia (BAPI) och Energimyndighetens stationeringen av en person vid Sveriges ambassad i Jakarta under perioden april 2016 till sista mars 2018.

ISBN 978-91-89184-46-6
Ladda ner