Utvärdering av Energimyndighetens satsningar för affärsutveckling och kommersialisering

Faugert & Co har undersökt Energimyndighetens satsningar på affärsutveckling och kommersialisering och vilka resultat och tidiga effekter som myndighetens satsningar har bidragit till. Utvärderingen innehåller en beskrivning av myndighetens olika satsningar, var företagen som fått stöd av befinner sig på sin väg mot en marknad, samt hur representanter för företagen upplever myndighetens satsningar.

ISBN 978-91-89184-38-1
Ladda ner