Utvärdering av Energimyndighetens satsningar inom bioenergi

Energimyndigheten har sedan den bildades 1998 finansierat forskning om bioenergi. Myndighetens satsningar omfattar bland annat teknik och system för skörd och hantering av skogs- och åkerbränslen samt miljöeffekter av skogsbränsleuttag. Området omfattar både produktion av bränslen från skog och åker och innehåller också program med inriktning på förädling av bränslen.

Faugert & Co har på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en studie i syfte att dokumentera och analysera vilken effekt Energimyndighetens stöd till forskning, utveckling, demonstration och innovation inom bioenergiområdet har haft i samhället.

ISBN 978-91-89184-45-9
Ladda ner