Utvärdering av Energimyndighetens forsknings- och innovationsstöd till värmepumpar och kylteknik

Energimyndigheten och dess föregångare har sedan 1970-talet stöttat forskning, utveckling, demonstration och innovation rörande värmepumpstekniker. Det har skett främst inom forskningsprogram och teknikupphandling samt inom enskilda projekt. Sedan 2001 har forskningsstödet till värmepumpstekniker skett genom forskningsprogram under namnet Effektivare kyl- och värmepumpssystem; Effsys.

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en effektanalys för att dokumentera, analysera och redovisa vilka effekter som Energimyndighetens stöd till forskning, utveckling, demonstration och innovation för värmepump- och kylteknik har haft i samhället.

ISBN 978-91-89184-47-3
Ladda ner