Kortsiktsprognos – vinter 2020

Sammanfattning av energianvändningen och energitillförseln 2019-2022.

Rapporten beskriver Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2019-2022, med år 2018 som basår. Dessa prognoser görs två gånger om året och används av Infrastrukturdepartementet för att beräkna skatteintäkter. Denna omgång har ett byte av statistikkälla gjorts, vilket gör att vissa siffror inte är jämförbara med tidigare prognoser. Metodändringarna som gjorts beskrivs i rapporten.

ISBN 978-91-89184-55-8
Ladda ner