Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt

År 2020.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2019.

ISBN 978-91-89184-64-0
Lagersaldo 53

Pris
Ladda ner