Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet - slutrapport

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) har pågått 2016-2019 och sammanfattas i denna rapport. Slutrapporten innehåller en sammanfattning av uppföljningen av den strategiska planen (som tidigare tagits fram i uppdraget) samt en beskrivning av genomförda aktiviteter i uppdraget. Rapporten innehåller även en utvärdering av arbetssättet inom samordningsuppdraget samt en beskrivning av hur myndigheterna avser att fortsätta samverkan efter att uppdraget avslutats.

ISBN 978-91-89184-61-9
Ladda ner