Energiläget 2020 - en översikt

Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Översikten ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Trycksaken har i denna version kompletterats med ett urval av de indikatorer som Energimyndigheten årligen redovisar för uppföljning av de energipolitiska målen.

ISBN 978-91-89184-57-2
Lagersaldo 426

Ladda ner