Slutredovisning Nätverket för vindbruk

Genomförda aktiviteter och utfall 2008 - 2019

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och har varit en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet har varit att öka kunskapen om vindkraft och därigenom verka för en väl förankrad och bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft. Denna rapport är en slutredovisning för Nätverket för vindbruks aktiviteter som pågick 2008-2019.

Ladda ner