Kortsiktsprognos sommaren 2020

Energianvändning och energitillförsel år 2018–2023.

Rapporten beskriver Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2019-2023, med år 2018 som basår. Energimyndigheten publicerar två gånger om året en kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är bland annat beroende av antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser, nybyggnation av bostäder och utbyggnad av vindkraft under de kommande åren samt historiska trender för hur energianvändningen utvecklats.

ISBN 978-91-89184-70-1
Ladda ner