Viable Cities

Utvärdering av ett strategiskt innovationsprogram.

Det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Viable Cities har genomgått en 3-årsutvärdering. Syftet med utvärderingen är att påvisa etableringen av programmet som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.

Strategiska innovationsprogram är en satsning på aktörsdrivna program som genomförs gemensamt av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

ISBN 978-91-89184-68-8
Ladda ner