Produktion och användning av biogas och rötrester år 2019

Under 2019 producerades strax över 2,1 TWh biogas i Sverige.
Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent under 2019 till totalt 2 111 GWh. Produktionen av biogas ökade vid alla anläggningstyper utom industrianläggningar och förgasningsanläggningar under 2019. Störst var ökningen i samrötningsanläggningar med 68 GWh, som också stått för större delen av ökningen under det senaste decenniet. Totalt producerades 49 procent av biogasen i samrötningsanläggningar och 35 procent vid avloppsreningsverk. Det finns totalt 280 biogasproduktionsanläggningar i Sverige.

Rapporten är framtagen av Energigas Sverige på uppdrag av Energimyndigheten.

ISBN 978-91-89184-75-6
Ladda ner