Processrelaterade och negativa utsläpp – nuläge och förutsättningar för omställning

En nulägesanalys inom Industriklivet.

Rapporten är en nulägesanalys av industrins processrelaterade växthusgasutsläpp i Sverige och möjligheterna att minska dessa. Fokus är på de branscher inom industrin som står för majoriteten av de processrelaterade utsläppen. Rapporten är också en nulägesanalys av potentialen för negativa utsläpp, och var denna är som störst. I årets rapport görs också en genomgång av huvudsakliga teknikspår för omställningen inom industrin. Nulägesanalysen är en del av regeringsuppdraget Industriklivet och har sin utgångspunkt i en tidigare framtagen nulägesanalys (ER 2019:22).

ISBN 978-91-89184-79-4
Ladda ner