Vägledning för energikartläggning i transportföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning för transportföretag som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

ISBN 978-91-89184-71-8
Ladda ner