Från eget ägande till hållbar mobilitet som tjänst

Lärdomar och erfarenheter av Maas-introduktionen på tre platser i Sverige

Den här rapporten sammanfattar lärdomar och erfarenheter från tre svenska platser i deras arbete med att utveckla och implementera en plattform för hållbar mobilitet som tjänst. Den är framtagen inom ramen för Energimyndighetens projekt Hållbar mobilitet som tjänst. Rapporten riktar sig till dig som står inför att initiera eller upphandla hållbar mobilitet som tjänst.

ISBN 978-91-89184-82-4
Ladda ner