Uppföljning av marknadskontroll 2019

Ekodesign och energimärkning av energirelaterade produkter.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2019. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

ISBN 978-91-89184-69-5
Ladda ner