Förslag på nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035

Riksdagen beslutade i november 2020 att införa svensk stoppregel vid utgången av 2021 samt att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035 istället för 2045. Den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, ska därför komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggs.

Energimyndigheten har haft i uppdrag att beräkna och lämna förslag på nya kvoter. I rapporten redovisas Energimyndighetens förslag på nya kvoter för åren 2024 till 2035 utifrån de terawattimmar som ska annulleras enligt riksdagsbeslut.

ISBN 978-91-89184-83-1
Ladda ner