Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifierar kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ska genomföra energikartläggning i företag med fastighetsverksamhet.

ISBN 978-91-89184-84-8
Ladda ner