Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning

Underlag för rapportering enligt energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU)

Syftet med rapporten är att i enlighet med artikel 14.1 i direktiv 2012/27/EU (Energieffektiviseringsdirektivet, EED) uppdatera Sveriges heltäckande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla. Om utredningen kommer fram till att det finns en potential för mer förnybar värme och kyla och effektivare värme och kyla än vad marknaden klarar av att tillhandahålla på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt så ska lämpliga styrmedel föreslås.

ISBN 978-91-89184-85-5
Ladda ner