Om forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019. Forumet hade i uppdrag att främja dialog, kunskap och samverkan kring smarta elnät på nationell nivå, med global utblick.

Satsning på framtidens elnät - Regeringen.se

I juni 2020 gav regeringen Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät, som uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät.

http://www.energimyndigheten.se
http://www.ei.se