Återförsäljarguide till energimärkning på internet

För att dina kunder enkelt ska kunna hitta rätt information och jämföra olika produkters energimärkningar finns det ett antal regler att följa för din webbplats.
Det är ditt ansvar som återförsäljare att se till att
energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet är väl synligt i samband med försäljning,
uthyrning och hyrköp på internet. Energimärkningen
måste alltid vara med om det går att beställa
produkten via exempelvis en elektronisk köpknapp,
e-postadress eller telefon. Reglerna gäller även om
du säljer produkterna via en annan aktörs
marknadsplats eller internetplattform, det vill säga
en så kallad värdtjänst.

ISBN 978-91-7993-072-1
Ladda ner