STEMFS 2021:1

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Leverantörer av drivmedel ska från och med 1 oktober 2021 informera om drivmedlet klimatpåverkan och ursprung. I dessa föreskrifter finns bestämmelser om innehåll och utformning av den miljöinformation som ska lämnas till konsumenter

Ladda ner