STEMFS 2021:2

Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

Leverantörer av drivmedel ska från och med 1 oktober 2021 informera om drivmedlet klimatpåverkan och ursprung. Miljöinformationen ska baseras enligt den rapportering och beräkning som dessa föreskrifter fastslår.

Ladda ner