Flexibilitet i en ny tid

Hur mycket ny flexibilitet behövs i det svenska elsystemet i framtiden?

Denna rapport belyser flexibilitet i elsystem, och redovisar analyser av hur mycket flexibilitet som kommer att behövas i det svenska elsystemet i framtiden. Rapporten redogör även för hur behovet ser ut över ett år, med utgångspunkt i Energiöverenskommelsens betänkande om utvecklingen fram till, och efter, år 2040.

Rapporten är framtagen inom forskningsprojektet North European Energy Power Perspectives (NEPP) på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner