Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift

En rapport till Forum för smarta elnät, december 2019.

Denna studie analyserar hur smart elnätsteknik kan verka för att helt eller delvis komplettera traditionell förstärkning av överföringskapacitet eller möjliggöra förändringar i områdets abonnerade effekt. Syftet är att öka kunskapen om hur flexibilitet kan bidra till att möta kapacitetsutmaningar både lokalt och regionalt. Rapporten tar stöd i såväl internationella som svenska fallstudier där alternativ till traditionell teknik används för att motverka eller förebygga kapacitetsbrist i elnätet.

Rapporten har tagits fram av Sweco på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner