Roller och ansvar för flexibilitet

Slutrapport 1 juli 2019.

Rapporten belyser flexibilitet i elsystem samt ansvar och roller inom områdena energilager, laststyrning, aggregering och produktionsstyrning.

Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner