Incitament för smarta elnät

Copenhagen Economics har, på uppdrag av Forum för smarta elnät, genomfört en studie för att ta reda på om intäktsramsregleringen ger tillräckliga incitament för nätägare att investera i lösningar för smartare elnät. Studien bygger på en enkät och djupintervjuer med bland annat nätägare och företag som tillverkar hårdvara för elmarknaden. Rapporten ger ett antal förslag på hur incitamenten skulle kunna ändras i intäktsramsregleringen.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner