Smarta nät i Sverige

Kartläggning av projekt inom smarta elnät

Under 2018 och 2019 har Energiforsk, på uppdrag av Forum för smarta elnät, gjort en kartläggning av projekt inom området smarta elnät i Sverige. Målsättningen har varit att identifiera initiativ runt om i landet som på ett eller annat sätt effektiviserar användningen av elnätet, och gör samhället bättre rustat för framtida utmaningar. Några av dessa utmaningar är ökad elanvändning, minskad möjlighet att planera produktion, mindre marginaler i överföringskapacitet och nya mönster i användningen av el.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019

Ladda ner