Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät

Rekommendationer.

Strategin identifierar fyra områden som behöver utvecklas för att uppnå en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät. Dessa områden utgör tillsammans förutsättningar för att tjänster och produkter kan utvecklas, som stimulerar flexibilitet i elsystemet.

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp inom Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner