Aggregatorer på den svenska elmarknaden

En rapport till Forum för smarta elnät, maj 2018.

Med en ökande andel väderberoende energikällor i elsystemet ställs elmarknaden inför nya utmaningar, då den behöver designas för att fortsatt kunna garantera hög leveranssäkerhet. Eftersom det blir mer utmanande att matcha utbud och efterfrågan på el ökar behovet av flexiblitet i systemet. Aggregatorer av energitjänster som produktion, efterfrågeflexibilitet och energilager ses som viktiga aktörer i det framtida elsystemet.

Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner