Strategin från forskning till internationalisering

Rekommendationer.

Denna strategi riktar sig till aktörer som är verksamma inom området smarta elnät och består av ett antal rekommendationer, med tillhörande mål och aktiviteter. Strategin syftar till att främja smarta elnät som tillväxtbransch på en global marknad och innefattar hela kedjan från forskning och innovation till internationalisering.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp inom Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Ladda ner