STEMFS 2021:4

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (2018:4) om statligt stöd till solceller.

Statens energimyndighet föreskriver med stöd av 16 § förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller att Statens energimyndighets föreskrifter (2018:4) om statligt stöd till solceller 6 § ska ha en förenklad lydelse med avseende på handling som styrker slutförande.

Ladda ner