Vägledning

För komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen (STEMFS 2017:3) och Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel (STEMFS 2021:1).

Vägledningen ger förklaring till drivmedelslagen och dess föreskrifter, och beskriver rapportering, måluppfyllnad och miljöinformation kring drivmedel.

ISBN 978-91-89184-90-9
Ladda ner