STEMFS 2021:5

Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:1) om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

Leverantörer av drivmedel ska från och med 1 oktober 2021 informera om drivmedlets klimatpåverkan och ursprung. Miljöinformationen ska utformas enligt STEMFS 2021:1, dessa föreskrifter ändrar bilaga 2.

Ladda ner