Scenarier över Sveriges energisystem 2020

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Energimyndigheten har tagit fram ytterligare scenarier och känslighetsfall för att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor.

ISBN 978-91-89184-93-0
Ladda ner