Uppföljning av marknadskontrollplan 2020

Ekodesign och energimärkning av energirelaterade produkter.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2020. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

ISBN 978-91-89184-95-4
Ladda ner