Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera skattereduktionen av rena och höginblandade flytande biodrivmedel och denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget.

ISBN 978-91-7993-004-2
Ladda ner