Energiindikatorer 2021

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

För att följa de energipolitiska målens utveckling mot måluppfyllelse har Energimyndigheten ett årligt uppdrag från Regeringen att följa förändringen av indikatorer med koppling till de energipolitiska målen. Indikatorerna ska årligen uppdateras och vid behov vidareutvecklas.

ISBN 978-91-7993-005-9
Ladda ner