Utvärdering av stödprogrammet för lokal och regional kapacitetsutveckling

Omfattar uppdragen Lokal och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt, som bedrivits 2018-2020

Energimyndigheten har under 2018-2020 genomfört regeringsuppdragen Lokal och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt. De båda uppdragen har bedrivits i ett gemensamt stödprogram med fokus på att öka den organisatoriska kapaciteten och stärka förmågan att arbeta mer effektivt och strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional nivå. Ramboll har utvärderat satsningen på uppdrag av Energimyndigheten. Utvärderingen är Energimyndighetens slutrapportering av de båda uppdragen.

ISBN 978-91-89184-92-3
Ladda ner