En svensk-norsk elcertifikatmarknad

Årsrapport för 2020.

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med publikationen vill Energimyndigheten och NVE tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

ISBN 978-91-7993-008-0
Ladda ner