Grundläggande information till rapporteringsskyldiga

gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Syftet med dokumentet är att ge grundläggande information gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen Dokumentet ger förklaring till regelverket och syftar till att vara vägledande för aktörer som är rapporteringsskyldiga.

ISBN 978-91-7993--025-7
Ladda ner