Hur du ställer om era pendlings- och tjänsteresor

Inspiration till ert klimatarbete.

Denna guide vänder sig till dig som arbetar med att ställa om till mer klimatsmarta pendlings- och tjänsteresor i en region eller kommun. Guiden är baserad på erfarenheter från åtta projekt, som mellan 2018 och 2020, har arbetat med just den frågan och som stått inför samma utmaningar som du. Projekten var finansierade av Energimyndighetens program Lokal och
regional kapacitetsutveckling.

ISBN 978-91-7993-016-5
Ladda ner