Styrmedel för nya biodrivmedel

Behov och utformning av styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker.

I rapporten redovisas ett regeringsuppdrag om att analysera behov och eventuell utformning av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med tekniker som ännu inte är kommersiellt etablerade. I rapporten redovisas också bedömningar om hur den svenska biodrivmedelsproduktionen kan väntas utvecklas med respektive utan sådana styrmedel.

ISBN 978-91-7993-028-8
Ladda ner