Hur du använder fysisk planering som verktyg i omställningsarbetet

Inspiration till ert klimatarbete

Guiden ger stöd i att arbetet med att utveckla nya arbetssätt för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering och innehåller verktyg och metoder för mer tvärsektoriellt samarbete. Projekten inom fysisk planering finansierades av Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling mellan 2018 och 2020.

ISBN 978-61-7993-018-9
Ladda ner