Framtidens elektrifierade samhälle

Analys för en hållbar elektrifiering.

Rapporten analyserar hur elektrifieringen kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan. Utifrån analyserna av de energipolitiska målen och miljömålen har åtta fokusområden identifierats där vi ser att arbete behöver göras framöver för att elektrifieringen ska bli hållbar. Analyser görs även över drivkrafter och utmaningar för användarsektorerna, möjlighet till flexibel elanvändning och elmarknadsanalyser.

ISBN 978-91-7993-038-7
Ladda ner