STEMFS 2021:10

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:10) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket;

Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket.

Ladda ner