STEMFS 2021:13

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme).

Ladda ner