Vindkraft i elsystemet

Faktablad om vindkraft i elsystemet. Vindkraftens roll i elsystemet håller på att förändras. På bara några år har vindkraften gått från att vara en marginell energikälla i vårt elsystem till att leverera en betydande
andel av vår elektricitet. Det innebär att framtidens elsystem behöver förändras jämfört med idag.

ISBN 978-91-7993-055-4
Lagersaldo 200

Ladda ner