Vindkraftens påverkan på näringslivet och fastigheters värde

Faktablad om vindkraftens påverkan på näringslivet och fastigheters värde. Den el som vindkraften ger möjliggör utveckling av näringslivet lokalt och regionalt. Ett sätt att låta lokalsamhället ta del av de vinster som vindkraften ger är bygdemedel.

ISBN 978-91-7993-047-9
Lagersaldo 200

Ladda ner