Vindkraftens påverkan på renar

Faktablad om vindkraftens påverkan på renar. I Sverige har det gjorts en del forskning om hur renar påverkas av vindkraft. Renar är känsliga för störning, men det är svårt att ge generella svar på hur mycket vindkraften påverkar renar och vilka effekter det får för renskötseln.

ISBN 978-91-7993-045-5
Lagersaldo 200

Ladda ner